หลักการประเมิน

ในการประเมินพรายบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี นั้นผู้ประเมินจะต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และต้องยึดหลักแห่งความเป็นจริงทั้งหมด

Free HTML5 Templates

วิธีการประเมิน

ในการประเมินแต่ล่ะครั้ง ผู้ใช้งานจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อน เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ทำการประเมิน ทางกรมการปกครองได้ส่ง USERNAME และ PASSWORD ให้กับผู้ใหญ่บ้านแต่ล่ะหมู่บ้านแล้ว

Free HTML5 Templates

ทำไมต้องประเมิน

เพื่อยึดถือบฎิบัติให้เหมือนกัน และเพื่อประเมินความสุขประชานชนของแต่ล่ะหมู่บ้าน จึงได้มีการจัดทำระบบการประเมินนี้ขึ้นให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูลแต่ล่ะชมชน

Free HTML5 Templates

ผลการประเมินรวม

การประเมินแต่ล่ะครั่งจะมีการเก็บบันทึกลงระบบ จึงง่ายต่อการตรวจสอบความสุขแต่ล่ะชมชน ช้างจะมีสีบ่งบอกถึงระดับความสุขของแต่ล่ะชมชน สีเขียวเป็นสีที่บอกว่าชมชนนั้นมีความสุข หากช้างเขียวทั้งตัว แปลว่าชมชนนั้น มีชีวิตที่มีความสุข

ชีวิตที่ดี

เรามุ่งหวังให้ประชนมีชีวิตที่ดีมีความสุข เราต้องการให้ทุกคนทั่วจังหวัดมีชีวิตที่ปลอดภัย เราตั้งใจคิดเพื่อทุกคน การบูรณาการให้ครบทุกส่วน